Soal Matematika SD Kelas 3 dan Kunci Jawaban

Soal Matematika SD Kelas 3 dan Kunci Jawaban

Matematika SD Kelas 3

Latihan soal dan kunci jawaban Matematika SD Kelas 3


3 x 8 = …

A. 27

B. 25

C. 24

D. 21


Jawaban:

27 : 3 = ….

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6


Jawaban:

Bilangan 2.035 dapat ditulis …

A. dua ribu tiga ratus lima

B. dua ratus tiga puluh lima

C. dua ribu tiga ratus

D. dua ribu tiga puluh lima


Jawaban:

Diantara perkalian berikut ini yang hasilnya 32 ialah….

A. 5 x 8

B. 4 x 8

C. 7 x 4

D. 3 x 8


Jawaban:

Ibu membeli 27 donat. Donat tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Banyak donat tiap dus adalah ….

A. 30

B. 6

C. 9

D. 8


Jawaban:

bilangan yang tepat adalah ….

A. 3 x 6 = 18

B. 6 x 3 = 18

C. 3 x 6 = 9

D. 6 x 3= 3


Jawaban:

24 : 4 =

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Jawaban:

8 x 5 = ….

A. 42

B. 44

C. 35

D. 40


Jawaban:

50 : 10 = ….

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Jawaban:

Rp 2.500,00 + Rp 1.500,00 = ….

A. Rp 4.000,00

B. Rp 3.500,00

C. Rp 4.500,00

D. RP 1.500,00


Jawaban:

20 : 4 = ….

A. 10

B. 5

C. 6

D. 3


Jawaban:

hasil dari

213 x 4 adalah…

A. 852

B. 825

C. 862

D. 826


Jawaban:

» Selengkapnya: Latihan Soal Matematika SD Kelas 3 ›

Post a Comment

0 Comments