Soal Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1 dan Kunci Jawaban

Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1

Latihan soal dan kunci jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1


Eyang Putri isi esuk wis….ngendikane arep tindak-tindak

A. Siram

B. adus

C. kramas

D. jamas


Jawaban:

Bendungan Karangkates dumunung ing kecamatan….

A. Kalipare

B. Sumber pucung

C. pagak

D. karangkates


Jawaban:

Nina tuku buku ing Gramedia. Katrangan ukara iki…

A. nina

B. tuku

C. buku

D. ing Gramedia


Jawaban:

Bendugan Karagkates banyune isih agung ora….

A. asat

B. angok

C. garing

D. entek


Jawaban:

Dani maca buku crita. tembung maca kadhapuk…..

A. jejer

B. wasesa

C. lesan

D. katrangan


Jawaban:

Bendungan karangkates kejaba kanggo PLTA uga kanggo…

A. perikanan

B. perekonomian

C. irigasi

D. kriya


Jawaban:

Bu Dokter ngasta obat saka Apotek

kangklebu tembung kriya yaiku….
___
A. Bu Dokter

B. Ngasta

C. obat

D. Apotek


Jawaban:

Nonton – Rudi – Ing – Balbalan – Kanjuruhan – Lapangan

Tembung ing dhuwur rakitane sing bener….
___
A. Rudi ing lapanga kanjuruhan nonton balbalan

B. Rudi nonton balbalan ing lapangan Kanjuruhan

C. balbalan ing lapangan kanjuruhan Rudi Nonton

D. Nonton balbalan Rudi ing Lapangan Kanjuruhan


Jawaban:

Pak Hardi nitih mobil menyang kantor. ukara iki lesane…..

A. Pak Hardi

B. nitih

C. mobil

D. menyang kantor


Jawaban:

Ing Tembang dolanan”Padhan Rembulan” ana ukara kang mengkene, “Padhang bulan padhange kaya Rina”

Tembung rina kosok baline …..
___
A. wengi

B. esuk

C. sore

D. awan


Jawaban:

Ibu masak ing pawon. Tembung ing klebu jenis tembung….

A. penggandheng

B. aran

C. sesuli

D. kriya


Jawaban:

Pembangkit Listrik tenaga air migunakake sumber energi

A. banyu

B. batubara

C. uap

D. minyak bumi


Jawaban:

» Selengkapnya: Latihan Soal Bahasa Jawa SD Kelas 3 Tema 1

Post a Comment

0 Comments