Soal Bab Sholat - SD MI dan Kunci Jawaban

Berikut adalah latihan soal dan kunci jawaban Bab Sholat - SD MI. Selamat mengerjakan.

 1. Sholat adalah ibadah wajib bagi umat …

  A. Budha

  B. Kristen

  C. Islam


  Jawaban:
 2. Rajin sholat dan mengaji maka akan disayang …

  A. Allah SWT

  B. tetangga

  C. setan


  Jawaban:
 3. Perhatikan gambar diatas! Kegiatan apa yang sedang dilakukan?

  A. sholat

  B. mengaji

  C. bermain


  Jawaban:
 4. Melaksanakan sholat wajib mendapat …

  A. pahala

  B. dosa

  C. hadiah


  Jawaban:
 5. Sholat adalah rukun Islam ke …

  A. satu

  B. dua

  C. tiga


  Jawaban:
 6. Sholat Maghrib dikerjakan setelah matahari …

  A. terbenam

  B. terbit

  C. di tengah


  Jawaban:
 7. Sholat wajib sehari semalam ada … rakaat.

  A. 7

  B. 17

  C. 27


  Jawaban:
 8. Sholat yang jumlah rakaatnya tiga adalah …

  A. dhuhur

  B. ashar

  C. maghrib


  Jawaban:
 9. Sholat yang dilaksanakan pada pagi hari adalah sholat …

  A. maghrib

  B. isya

  C. subuh


  Jawaban:
 10. Sholat sehari semalam sebanyak … kali.

  A. empat

  B. lima

  C. enam


  Jawaban:
 11. Sholat wajib 2 rakaat adalah sholat …

  A. subuh

  B. dhuhur

  C. ashar


  Jawaban:
 12. Sholat ashar dikerjakan sebelum sholat …

  A. maghrib

  B. dhuhur

  C. subuh


  Jawaban:
 13. Jumlah rakaat sholat Dhuhur ada ….

  A. dua

  B. tiga

  C. empat


  Jawaban:
 14. Sholat yang dikerjakan di tengah hari adalah …

  A. dhuhur

  B. maghrib

  C. isya


  Jawaban:
 15. Sholat wajib disebut juga sholat …

  A. sunah

  B. mubah

  C. fardhu


  Jawaban:
Lihat soal selengkapnya >

Post a Comment

0 Comments